PFI (Programes Formació i Inserció) i accés a grau mitjà

 

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Tenim dos tipus de PFI pertanyents a dues famílies diferents: Informàtica i comunicació i Comerç i marketing.

Un 80 % dels nostres alumnes superen les proves d’accés a grau mitjà i la gran majoria es plantejen i arriben a fer cicles formatius amb éxit.

Pregunta pels requisits d’accés i modus de matriculació.