Formació d’oferta en àrees prioritàries – FOAP

El programa de formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral.

L’objectiu d’aquest programa és, a través d’una formació personalitzada subvencionada, afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i promoció de les persones treballadores.

Aquest programa subvenciona les tipologies següents d’accions formatives:

  • Especialitats adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat que es programin completes (mòduls formatius, formació complementària i mòdul de formació pràctica en empresa).
  • Especialitats convocades del fitxer d’especialitats del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat.