Curs Manipulador d´Aliments

Al programa podràs veure una visió general del curs i les seves utilitats. La durada és d’1 dia, per tot seguit després de l’estudi del Dossier del Curs, realitzar l’examen…