♦ ACCÈS A GRAU SUPERIOR

OBJECTIUS

 • Formació específica de la preparació per a  la superar la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Orientar i acompanyar a la inserció educativa, fomentant el coneixements de capacitats i aptituds personals  així com els seus interessos i motivacions personals.

CONDICIONS D’ACCÉS

 • Opció A:Des d’un cicle de grau mitjà de la mateixa família
  • 18 anys fets a 31 de desembre de l’any en que es fa la prova
  • Títol de tècnic (CFGM) de la mateixa família del CFGS
 • Opció B:Sense titulació en un CFGM
  • 19 anys fets a 31 de desembre de l’any en que es fa la proba

PROGRAMACIÓ DEL CURS

 • La durada del curs és de 520 hores (400h assignatures comunes i 120h assignatures específiques) repartides de setembre a juny entre 10 a 14 hores de dilluns a dijous.
 • Estructuració del curs:
PART COMUNA PART ESPECÍFICA
Matemàtiques

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Idioma estranger

2 matèries a triar en funció del cicle formatiu de grau superior escollit

METODOLOGIA

Degut a les característiques del col·lectiu i a la diversitat d’objectius personal i acadèmics la metodologia  gira al voltant d’un projecte individualitzat tractar des de la diversificació.

Fem servir una metodologia totalment adaptada al perfil dels alumnes. Són grups reduïts on cada alumne rep atenció personalitzada i un seguiment tutorial molt proper per obtenir el millor resultat possible.

CALENDARI ACADÈMIC

 • Inici previs del curs: 18 setembre 2018
 • Del 24 de desembre de 2018 al 7  de gener 2019: vacances de Nadal
 • Vacances de Setmana Santa
 • Maig final de curs

QUÈ OFERIM?                                                                                                                    

Preparació específica per a les proves

 • Informació sobre l’estructura de la prova i criteris de correcció i puntuació
 • Material propi, teòric i pràctic
 • Metodologia personalitzada i orientada especialment a exàmens i a resultats.
 • Simulacres d’exàmens periòdics per al coneixement profund de les proves.

Tutor a nivell acadèmic i personal

 • T’explicarà el funcionament del curs i t’orientarà en la consecució de resultats
 • Acompanyament durant tot el curs, donant suport i ajuda per fomentar l’autoestima
 • Gabinet d’orientació acadèmica i personal per tal d’ajudar-te a decidir l’itinerari formatiu i professional

Gestió i assessorament sobre les proves oficials

 • Normativa, tràmits i inscripció
 • Notes i reclamacions

QUÈ ET DEMANEM?                                                                                         

 • Que siguis puntual i que assisteixis regularment a les classes, tant teòriques com pràctiques.
 • Que siguis participatiu a classe i preguntis dubtes.
 • Que treballis regularment tant a classe com amb els treballs de casa que se’t indiquin.
 • En definitiva, que t’impliquis en el curs i et proposis seriosament millorar els teus resultats.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRICULA

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne.
 • Codificació bancària i DNI del titular del compte.
Please follow and like us:
error

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *